Bài 3 : Giai đoạn tích luỹ - Accumulation : Hướng dẫn xác định các Phase

14/06/2022
SMC
SMC
Sơ đồ giai đoạn tích lũy và giai đoạn phân phối có lẽ là các kết quả phổ biến nhất trong các công trình của Wyckoff
x

Các giai đoạn tích luỹ (Accumulation Phase) theo Phương pháp Wyckoff

Giai đoạn A

Lực bán ra giảm, và xu hướng giảm giá của thị trường bắt đầu chậm lại. Giai đoạn này thường được đánh dấu bằng sự gia tăng khối lượng giao dịch. Hỗ trợ sơ bộ (Preliminary Support) chỉ ra rằng thị trường xuất hiện một số lượng người mua, nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn thị trường đi xuống.

Đỉnh bán (Selling Climax-SC) được hình thành bởi một hoạt động bán mạnh mẽ khi các nhà đầu tư bỏ cuộc. Đây thường là một điểm có độ biến động cao, trong đó việc bán ra do hoảng loạn tạo ra một thị trường dưới dạng đồ thị hình nến và bấc lớn. Thị trường nhanh chóng đi lên, hoặc Hồi phục tự động (Automatic Rally-AR), do cầu nhanh chóng theo kịp cung. Nói chung, phạm vi giao dịch (TR) của Sơ đồ giai đoạn tích lũy được xác định bởi khoảng cách giữa đáy là điểm SC và đỉnh là điểm AR.

Như có thể thấy từ tên gọi của nó, Thử nghiệm thứ cấp (Secondary Test-ST) xảy ra khi thị trường giảm xuống gần khu vực SC để thử nghiệm liệu xu hướng giảm giá đã thực sự kết thúc hay chưa. Tại thời điểm này, khối lượng giao dịch và biến động thị trường không lớn. Mặc dù ST thường tạo điểm đáy ở mức thấp hơn so với SC, nhưng điều này không phải luôn luôn như vậy.

Giai đoạn B

Dựa trên Luật nguyên nhân và hệ quả của Wyckoff, Giai đoạn B có thể được coi là Nguyên nhân dẫn đến Hệ quả.

Về cơ bản, Giai đoạn B là giai đoạn hợp nhất, trong đó Người vận hành đằng sau tích lũy một số lượng tài sản lớn nhất. Trong giai đoạn này, thị trường có xu hướng thử nghiệm cả mức cầm cự và mức hỗ trợ của phạm vi giao dịch.

Có thể có nhiều  Thử nghiệm thứ cấp (ST) trong Giai đoạn B. Trong một số trường hợp, chúng có thể tạo ra các đỉnh cao hơn (bẫy tăng giá) và đáy thấp hơn (bẫy giảm giá) so với các điểm SC và AR của Giai đoạn A.

Giai đoạn C

Một giai đoạn tích lũy C điển hình bao gồm một điểm được gọi là Nhảy vọt (spring). Đây thường là cái bẫy cuối cùng trước khi thị trường bắt đầu đạt đến các đáy ở mức cao hơn. Trong Giai đoạn C, người vận hành đằng sau đảm bảo rằng thị trường còn rất ít nguồn cung, tức là những nhà đầu tư nếu nắm giữ các tài sản đã bán ra.

Điểm nhảy vọt này thường phá vỡ các mức hỗ trợ để ngăn chặn các nhà giao dịch và đánh lừa nhà đầu tư. Đây có thể là một nỗ lực cuối cùng để mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn trước khi thị trường tăng giá trở lại. Đây là bẫy giảm giá để các nhà đầu tư bán lẻ bán ra các cổ phiếu của mình. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các mức hỗ trợ vẫn có hiệu quả và điểm nhảy vọt đơn giản là không xảy ra. Nói cách khác, có thể có các Sơ đồ tích lũy bao gồm tất cả các yếu tố khác nhưng không có điểm Nhảy vọt.Tuy nhiên, sơ đồ tổng thể vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Giai đoạn D

Giai đoạn D thể hiện quá trình chuyển tiếp từ Nguyên nhân sang Hệ quả. Nó nằm giữa vùng tích lũy (Giai đoạn C) và sự phá vỡ phạm vi giao dịch (Giai đoạn E). 

Thông thường, trong Giai đoạn D, thị trường có khối lượng giao dịch và biến động lớn. Nó thường có Sự hỗ trợ điểm gần nhất ((Last Point Support (LPS)), khiến thị trường giảm sâu hơn hơn trước khi tăng giá. LPS thường xuất hiện trước khi xảy ra sự phá vỡ các mức kháng cự, từ đó khiến thị trường đạt đến các mức giá cao hơn. Điều này cho thấy Các dấu hiệu sức mạnh ((Signs of Strength (SOS), khi các mức kháng cự trước đó trở trước trở thành các mức hỗ trợ hoàn toàn mới.

Có thể có nhiều hơn một hỗ trợ điểm gần nhất (LPS) trong Giai đoạn D. Ở giai đoạn này khối lượng giao dịch thường tăng lên trong khi thử nghiệm các dòng hỗ trợ mới. Trong một số trường hợp, giá có thể tạo ra một vùng hợp nhất nhỏ trước khi có thể phá vỡ phạm vi giao dịch lớn hơn và chuyển sang Giai đoạn E.

Giai đoạn E

Giai đoạn E là giai đoạn cuối cùng của Sơ đồ giai đoạn tích lũy. Nó được đánh dấu bởi sự thoát ra rõ ràng khỏi phạm vi giao dịch do nhu cầu thị trường tăng. Đây là khi phạm vi giao dịch bị phá vỡ một cách hiệu quả và thị trường bắt đầu tăng giá.

1. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 1

✅ Mẫu hình số 1 là mẫu hình cơ bản , được biết đến nhiều nhất khi tìm hiểu phương pháp Wyckoff

✅ Trong mẫu hình này bao gồm đầy đủ các sự kiện tiêu chuẩn của một giai đoạn tích lũy

✅ Sự xuất hiện của Sping đánh dấu dự thay đổi tính chất thị trường (CHOCH)

✅ Spring được xác nhận khi giá tạo cấu trúc tăng sau đó đồng thời sự kiện SOS xuất hiện và được xác nhận

2. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 2

✅ Mẫu hình số 2 là mẫu hình cơ bản , thường xuyên xuất hiện trên thị trường

✅ Trong mẫu hình này không có sự xuất hiện của Sping

✅ Sự mạnh lên của phe Mua được đánh dấu bằng nỗ lực thất bại quay trở lại biên dưới của Trading Range ( * )

✅ Thông thường tại vị trí ( * ) sẽ xuất hiện dấu hiệu hấp thụ cung , và một giai đoạn tích lũy trong khung thời gian nhỏ hơn

3. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 3

✅ Mẫu hình số 3 là mẫu hình biến thể của mẫu hình số #1, khi giá hình thành kênh giá bó hẹp (Trading Range chéo

✅ Trong mẫu hình này có sự xuất hiện của Sping đánh dấu sự thay đổi cấu trúc thị trường (

✅ Spring được xác nhận khi giá tạo cấu trúc tăng sau đó đồng thời sự kiện SOS xuất hiện và được xác nhận

4. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 4

✅ Mẫu hình số 4: Là mẫu hình giải thích cho mô hình “Round Bottom” thường thấy trên thị trường

✅ Sự đặc biệt của mẫu hình này là sự hình thành của SOW trong Phase B nhưng giá từ chối tại các mức giá thấp hơn

✅ Sự thay đổi chiến lược của dòng tiền thông minh thể hiện bằng một giai đoạn tích lũy tại vùng giá thấp sau đó dần hình

thành toàn diện các đặc điểm của mô hình tích lũy

✅ Mô hình được tham khảo bởi nghiên cứu của Prof. Roman Bogomazov (Wyckoff Associates,

5. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 5

✅ Mẫu hình số 5: Là mẫu hình biến thể của mẫu hình số #2, Trong mẫu hình này không có sự xuất hiện của Spring

✅ Nỗ lực tăng giá đầu tiên bị từ chối , giá quay trở lại trong Trading Range và xuất hiện dấu hiệu hấp thụ Cung

✅ Tại giai đoạn hấp thụ cung giá giữ nền , có thể tìm thấy cấu trúc tích lũy trong khung thời gian nhỏ hơn

✅ Mô hình được tham khảo bởi nghiên cứu của Prof. Roman Bogomazov (Wyckoff Associates,

6. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 6

7. Mẫu hình Wyckoff - Tích luỹ số 7

Các bước xác định Phase để tìm đáy theo phương pháp Wyckoff

Bước 1: Primary Support (PS)

üDấu hiệu chững lại đầu tiên của xu hướng xuống hiện tại (Thường xuất hiện với Volume mua cao),Bước này cũng có thể đánh dấu là CHoCH

Bước 2: Selling Climax (SC)

üGiá được đẩy sâu hơn PS với Volume cạn dần

üBước này xác nhận PS ở bước 1

üNếu giá vẫn tiếp tục push down với volume lớn hơn >> chưa phải SC

Bước 3: Secondary Test (ST) của SC

üGiá quay trở lại vị trí vùng cầu cùa SC sau đó quay lên trên

üBước này xác nhận SC

Bước 4: Automatic Rally (AR)

üSau khi xác định được ST của SC,giá bật tăng, đỉnh của nhịp này xác định biên trên của Trading Range

Bước 5: Secondary  Testpha B (ST-B)

üGiá tiếp cận các vùng giá thấp của Trading Range sau

Bước 6: Spring

üGiá vượt qua biên dưới của TR với biên độ mạnh và Volume cao

üSau đó quay trở lại TR

üPhá vỡ qua các vùng Resistance tạm thời trong TR (Jump Across The Creek-JAC)

üĐánh dấu Minor Sight of Strength (mSOS)

Bước 7: Major Sight of Strength (MSOS)

üGiá phá qua vùng cao nhất của Trading Range

üTrong giai đoạn đi lên của giá lưu ý Volume bán giảm và có sự gia tăng của Volume mua

üTại vùng giá cao nhất của TR tốt nhất có dấu hiệu Clean Break out hoặc một vùng tái tích lũy trong khung thời gian nhỏ nhưng giữ nền giá gần nửa trên của TR

Bước 8: Last Point of Support (LPS)

üTrong giai đoạn đi lên của giá tạo ra cấu trúc HH và HL liên tiếp > xác nhận xu hướng tăng

üCác vùng HL được coi là LPS

Đến đây chúng ta đã xác định được hướng đi chính của giá,và bias lúc này chỉ buy khi Back Up, không sell ngược.

Lưu ý : Spring or bước 6 có thể có hoặc không,chúng ta đánh giá theo cấu trúc của TT diễn biến trong TR

Nguồn : AKVSA https://akvsa.com/

0 bình luận, đánh giá về Bài 3 : Giai đoạn tích luỹ - Accumulation : Hướng dẫn xác định các Phase

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.02643 sec| 868.133 kb