Bài 2 : Các giai đoạn thị trường trong phương pháp Wyckoff

09/06/2022
Bztrader
Bztrader
Nhận thức được rằng thực tế không thể có hai cấu trúc giống nhau, cách tiếp cận giao dịch do phương pháp Wyckoff đề xuất là linh hoạt khi phân tích thị trường. Giá có thể tạo nên các loại cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào điều kiện mà nó đc hình thành. Đây là lý do tại sao chúng ta cần một cách tiếp cận linh hoạt cho các biến động giá nhưng đồng thời chịu sự chi phối của các yếu tố cố định nhằm mang lại tính khách quan nhất cho việc đọc biểu đồ.
x

Các khía cạnh cố định này của phương pháp Wyckoff là các sự kiện và các giai đoạn tạo nên sự phát triển của giai đoạn. Dưới đây, chúng ta trình bày hai sơ đồ cơ bản về tích lũy và phân phối để đưa ra một ý tưởng chung về động lực mà giá di chuyển theo phương pháp Wyckoff.

Như chúng ta vừa đề cập đến những đề án này có thể được coi là lý tưởng. Điều quan trọng cần ghi nhớ là không phải lúc nào thị trường cũng thể hiện theo cách này.

Sơ đồ tích lũy cơ bản # 1(Basic scheme of accumulation #1)

Tích lũy (Accumulation). Quá trình mà các CO hấp thụ lượng hàng có sẵn trên thị trường. Đây là sự chuyển giao từ các nhà đầu tư bán lẻ hoặc "tay yếu" sang các nhà giao dịch chuyên nghiệp lớn hoặc "tay mạnh".

Lạch nhỏ (Creek). Mức hỗ trợ đối với các cấu trúc tích lũy hoặc tái tích lũy. Nó được tạo ra bởi (AR) tự động và là cạnh trên của TR trong Giai đoạn B.

CHoCH. (change of character) Thay đổi đặc tính trang thái. Thay đổi nhân vật. Nó chỉ ra nơi mà giá sẽ sớm thay đổi di chuyển.

Đầu tiên CHoCH là được thiết lập trong Giai đoạn A, nơi giá chuyển từ xu hướng giảm sang không rõ xu hướng (đi ngang).

Thư hai CHoCH cạnh dưới của TR trong giai đoạn C đến mức cạnh trên của SOS trong đó giá đi ngang chuyển sang xu hướng tăng.

Giai đoạn A. Dừng xu hướng giảm trước đó.

PS (prelimitary Support). Hỗ trợ sơ bộ. Đó là nỗ lực đầu tiên để ngăn xu hướng giảm.

SC (Selling Climax). Quá bán Climax. Hành động ngăn chặn chuyển động đi xuống.

AR (Automatic Rally). Tự động tập hợp. Phản ứng tăng giá. Một chuyển động hướng lên

ST (Secondary Test). Kiểm tra phụ. Kiểm tra mức độ hỗ trợ trong vùng tích lũy. Thiết lập phần cuối của giai đoạn A và đầu của giai đoạn B.

Giai đoạn B. Xây dựng nguyên nhân.

UA (Upthrust Action). Hành động tin cậy. Sự bứt phá tạm thời qua kháng cự và quay lại Range. Đây là thử nghiệm do AR tạo ra.

ST như SOW (Secondary Test as Sign of Weakness). Kiểm tra phụ như là dấu hiệu của tín hiệu yếu. tín hiệu yếu như chức năng kiểm tra. Tạm thời phá vỡ hỗ trợ và quay trở lại Range. Đây là một sự kiểm tra ở cạnh dưới do SC tạo ra.

Giai đoạn C. Kiểm tra (Test)

SP (Spring). Đây là một sự kiểm tra dưới dạng phá vỡ tới mức thấp hoặc vượt qua mức thấp nhất của Giai đoạn A và B. Có ba loại spring khác nhau.

Test spring. Xu hướng giảm về mức thấp nhất của Range để kiểm tra lực của người bán.

LPS (Last Point of Support). Điểm hỗ trợ cuối cùng. Kiểm tra dưới dạng một chuyển động giảm giá không đạt tới mức thấp nhất

TSO. (Terminal Shakeout hoặc Shakeout). Giá di chuyển đột ngột breakout tạo ra sự giảm sâu qua hỗ trợ và phục hồi nhanh chóng vào lại Range.

Giai đoạn D. Xu hướng Bullish tăng giá

SOS (Sign of Strength). Tín hiệu mạnh. Đó là một chuyển động tăng giá được tạo ra sau sự kiện kiểm tra trong giai đoạn C của TR.

JAC (Jump Across the Creek) Nhảy qua lạch nhỏ

LPS (Last Point of Support). Điểm hỗ trợ cuối cùng. Đây là những đáy tăng dần

BU (Back Up). Sao lưu. Đây là phản ứng (tích lũy lại, test) cuối cùng trước khi thị trường tăng giá bắt đầu.

BUEC (Back Up to the Edge of the Creek). Quay lại cạnh Creek. Trở lại con lạch.

Giai đoạn E. Xu hướng tăng phá vỡ giai đoạn. Sự thành công của SOS và LPS tạo ra một động lực giá

 

Sơ đồ tích lũy cơ bản # 2.

Dạng sơ đồ thứ hai của phương pháp này là Spring điểm thử nghiệm trong giai đoạn C không bị phá vỡ ra khỏi TR. Do điều kiện thị trường và biểu thị sức mạnh nền.

Mục tiêu của giá là thăm dò vùng thanh khoản này nhưng các CO hỗ trợ thị trường mua vào mạnh mẽ. Họ không để giá thấp hơn nữa để không ai khác có thể mua thấp hơn nữa.

Loại phạm vi giao dịch này phức tạp hơn vì không thể đánh giá hành động Shakeout đó, cách xác định tăng giá sẽ mất một điểm tin cậy.

Khu vực giao dịch là ở Spring tiềm năng, sau đó có thể mua tại LPS có thể giá sẽ đi suống điểm tối thiểu đó một lần nữa

Ngoài ra, dấu hiệu đầu tiên của sức mạnh tăng giá tại điểm phá vỡ thường bị mất (kiệt sức).

Do đó, cơ hội mua cp khả thi nhất trong loại cấu trúc này có thể tại BUEC. Đây là lúc chúng ta phải chú ý hơn để tìm kiếm cơ hội.

Sơ đồ phân phối cơ bản # 1

Phân phối (Distribution). Quá trình CO phân phối (bán) cổ phiếu. Đây là sự chuyển giao từ các nhà đầu tư lớn hoặc "tay to" sang các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cá nhân hoặc "tay yếu".

ICE. (Level of support for distribution or redistribution structures) Mức độ hỗ trợ của quá trình phân phối hoặc tái phân phối. Nó được thiết lập bởi mức tối thiểu được tạo ra bởi phản ứng tự động AR và mức thấp trong Giai đoạn B.

CHoCH. Thay đổi đặc tính. Nó chỉ ra TT mà giá sẽ di chuyển. Đầu tiên CHoCH được thiết lập trong giai đoạn A nơi giá chuyển từ môi trường có xu hướng tăng sang môi trường đi ngang. CHoCH thư hai được đặt từ mức cao nhất của Giai đoạn C đến mức thấp nhất của SOW trong đó giá chuyển từ đi ngang sang có xu hướng giảm

Giai đoạn A. Dừng xu hướng trước đó.

PSY (Preliminary Supply). Hỗ trợ sơ bộ. Đó là nỗ lực đầu tiên để ngăn sự tang giá.

BC (Buying Climax). Hành động ngăn sự tăng giá và chuyển động giá đi suống (quá mua).

AR (Automatic Reaction). Phản ứng tự động. ngăn sự giảm giá.

ST (Secondary Test). Kiểm tra phụ. Kiểm tra mức độ nhu cầu liên quan đến hành động mua thiết lập phần cuối của Giai đoạn A và đầu của Giai đoạn B.

Giai đoạn B. Xây dựng nguyên nhân.

UT(Upthrust). Độ tin cậy. Sự kiện tương tự như UA ở giai đoạn tích lũy. Sự bứt phá tạm thời qua ngưỡng kháng cự và quay lại TR. Đây là một bài kiểm tra ở mức tối đa được tạo ra bởi BC.

MSOW (Minor Sign of Weakness). Dấu hiệu yếu. Sự kiện tương tự như ST và SOW của tích lũy. Tạm thời phá vỡ hỗ trợ và quay lại TR. Đây là sự kiểm tra ở mức tối thiểu do AR tạo ra.

Giai đoạn C: Kiểm tra.

UTAD(Upthrust After Distribution). Đây là một sự kiểm tra dưới dạng phá vỡ các điểm tối đa của giai đoạn A và B.

Test UTAD. Một chuyển động đi lên để kiểm tra mức độ của người mua.

Giai đoạn D. Xu hướng giảm giá trong TR

MSOW. Dấu hiệu điểm yếu chính. Chuyển động giảm giá bắt nguồn sau sự kiện kiểm tra giai đoạn C đển điểm thấp của TR tạo ra sự thay đổi thuộc tính

LPSY (Last Point of Supply). Điểm hỗ trợ cuối cùng. Đây là những mức cao giảm dần mà chúng ta tìm thấy trong xu hướng giảm dần về hỗ trợ.

Giai đoạn E. Xu hướng giảm ngoài TR. Sự tiếp diễn của SOW và LPSY tạo ra động lực giảm dần mức tối đa và mức tối thiểu.

Sơ đồ cơ bản của phân phối # 2

Phương pháp thứ hai trong đó sự kiện kiểm tra trong giai đoạn C không đạt được mức tối đa của TR

Suy luận ngược so với ví dụ về lược đồ tích lũy # 2. Thể hiện một tín hiệu yếu hơn trong nền.

Giá đạt được tính thanh khoản tối đa, các nhà giao dịch lớn (CO) đã có vị thế bán,

Cấu trúc mất sự tin cậy do không có rung lắc. Khi bán khống LPSY có thể xảy ra, chúng ta sẽ luôn nghi ngờ về việc liệu giá có lên mức cao trước khi giảm hay không.

Dấu hiệu của điểm yếu (SOW) phá vỡ TR. Cơ hội duy nhất để kiểm tra điểm phá vỡ (LPSY).

_____________________________________________

1. Tất cả bài viết trên Bigtrade.vn đều là những kinh nghiệm mà đội ngũ admin đã từng trải qua, nó có thể đúng với đội ngũ chúng tôi hoặc đại đa số kiến thức chung, nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Để biến kiến thức của người khác thành kiến thức của bản thân thì bạn cần học KIẾN THỨC ĐÚNGSUY NGẪM, RÈN LUYỆN thật kỹ.

2. Mọi bài viết mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.

3. Luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn.

4. Nếu chưa đăng ký tài khoản, bạn hãy ref link dành cho cộng đồng Bigtrade.vn để được giảm 10% phí giao dịch

Binance Spot (Nếu đăng ký bằng App thì nhập Code : 47633423)

Binance Future (Nếu đăng ký bằng App thì nhập Code : 47731278)

MEXC (Nếu đăng ký bằng App thì nhập Code : 13qQ6)

Exness

Icmarkets

XM

5. Group facebook Bigtrade

0 bình luận, đánh giá về Bài 2 : Các giai đoạn thị trường trong phương pháp Wyckoff

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.04041 sec| 868.297 kb