Chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ giữa Wyckoff và Supply Demand là quy luật cung cầu. Hai phương pháp này đều có những điểm mạnh, chúng ta sẽ học các tổng quan ở Bigtrade và nghiên cứu các đầu mục của phương pháp Wyckoff nhé

Phương pháp Wyckoff về chuyên sâu


Phần 1 - Thị trường di chuyển như thế nào
Chương 1 - Sóng
Chương 2 - Chu kỳ giá
Chương 3- Xu hướng
Chương 4 - Đánh giá xu hướng
Chương 5 - Phạm vi giao dịch
Phần 2 - Phương pháp Wyckoff
Chương 6 - Các cấu trúc của phương pháp Wyckoff
Phần 3 - Ba quy luật cơ bản
Chương 7 - Quy luật cung và cầu
Chương 8 - Quy luật Nhân quả
Chương 9 - Quy luật Nỗ lực và Kết quả
Phần 4 - Các quá trình tích lũy và phân phối
Chương 10 - Tích lũy
Chương 11 - Tích lũy lại
Chương 12 - Phân phối
Chương 13 - Phân phối lại
Phần 5 - Sự kiện
Chương 14 - Sự kiện số 1: Điểm dừng sơ bộ
Chương 15 - Sự kiện số 2: Cao trào
Chương 16 - Sự kiện # 3: Phản ứng
Chương 17 - Sự kiện # 4: Kiểm tra
Chương 18 - Sự kiện 5: Rung lắc
Chương 19 - Sự kiện # 6: Đột phá
Chương 20 - Sự kiện #7: Xác nhận
Phần 6 - Các giai đoạn
Chương 21 - Giai đoạn A: Dừng xu hướng trước đó
Chương 22 - Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân
Chương 23 - Giai đoạn C: Kiểm tra
Chương 25 - Giai đoạn E: Xu hướng ngoài phạm vi
Phần 7 - Giao dịch
Chương 26 - Các vị trí chính
Chương 27 - Ra quyết định

Chúng ta sẽ ph ân tích để bắt được điểm vào lệnh theo phương pháp Wyckoff trong các  bài sau nhé!

Bài 1 : Tổng quan về phương pháp Wyckoff

09/06/2022
Bztrader
Bztrader
Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard Wyckoff vào đầu những năm 1930. Phương pháp này bao gồm một loạt các nguyên tắc và chiến lược ban đầu được thiết kế cho giới giao dịch và các nhà đầu tư. Wyckoff đã dành nhiều nặm để giảng dạy và các công trình của ông có ảnh hưởng lớn đến các lý thuyết phân tích kỹ thuật (TA) hiện đại.
x

Chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ giữa Wyckoff và Supply Demand là quy luật cung cầu. Hai phương pháp này đều có những điểm mạnh, chúng ta sẽ học các tổng quan ở Bigtrade và nghiên cứu các đầu mục của phương pháp Wyckoff nhé

Phương pháp Wyckoff về chuyên sâu


Phần 1 - Thị trường di chuyển như thế nào

Chương 1 - Sóng

Chương 2 - Chu kỳ giá

Chương 3- Xu hướng

Chương 4 - Đánh giá xu hướng

Chương 5 - Phạm vi giao dịch

Phần 2 - Phương pháp Wyckoff

Chương 6 - Các cấu trúc của phương pháp Wyckoff

Phần 3 - Ba quy luật cơ bản

Chương 7 - Quy luật cung và cầu

Chương 8 - Quy luật Nhân quả

Chương 9 - Quy luật Nỗ lực và Kết quả

Phần 4 - Các quá trình tích lũy và phân phối

Chương 10 - Tích lũy

Chương 11 - Tích lũy lại

Chương 12 - Phân phối

Chương 13 - Phân phối lại

Phần 5 - Sự kiện

Chương 14 - Sự kiện số 1: Điểm dừng sơ bộ

Chương 15 - Sự kiện số 2: Cao trào

Chương 16 - Sự kiện # 3: Phản ứng

Chương 17 - Sự kiện # 4: Kiểm tra

Chương 18 - Sự kiện 5: Rung lắc

Chương 19 - Sự kiện # 6: Đột phá

Chương 20 - Sự kiện #7: Xác nhận

Phần 6 - Các giai đoạn

Chương 21 - Giai đoạn A: Dừng xu hướng trước đó

Chương 22 - Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân

Chương 23 - Giai đoạn C: Kiểm tra

Chương 25 - Giai đoạn E: Xu hướng ngoài phạm vi

Phần 7 - Giao dịch

Chương 26 - Các vị trí chính

Chương 27 - Ra quyết định

Chúng ta sẽ ph ân tích để bắt được điểm vào lệnh theo phương pháp Wyckoff trong các  bài sau nhé!

0 bình luận, đánh giá về Bài 1 : Tổng quan về phương pháp Wyckoff

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.02167 sec| 790.766 kb