SMC

SMC

SMC video lession 4 : euqal, discount, premium là gì

SMC video 4 - chuỗi video học SMC trading

SMC lession 3 : what should be focused

SMC lession 3 : what should be focused

Bài 2 : Cấu trúc thị trường theo phương pháp SMC

Đối với cấu trúc thị trường - Market structure trong SMC thì không có gì khác vì cùng là phát triển từ Dow Theory. Tuy nhiên, ở bài này chúng ta cùng nghiên cứu kỹ hơn về cấu trúc thị trường theo phương pháp SMC nhé.

Phương pháp SMC

SMC - Smart Money Concept, về cơ bản chúng ta đã học kỹ Supply Demand và Wyckoff cũng liên quan mật thiết tới SMC. Tất cả mọi thứ chúng ta học : Market Structure, Orderflow, Liquidity là các bài học để áp dụng vào phương pháp giao dịch SMC

Bài 4 : Giai đoạn phân phối - Distribution : Hướng dẫn xác định các Phase

Để xác định pha phân phối (distribution) nhằm thoát hàng sớm nhất thì chúng ta căn cứ vào volume, cấu trúc thị trường và các quy luật của Wyckoff method. Chúng ta cùng đi vào các bước xác định Distribution Phase ở bài này nhé.

Bài 3 : Giai đoạn tích luỹ - Accumulation : Hướng dẫn xác định các Phase

Sơ đồ giai đoạn tích lũy và giai đoạn phân phối có lẽ là các kết quả phổ biến nhất trong các công trình của Wyckoff

Bài 6 : Supply Demand Zone mạnh và yếu

Ở bài trước ta đã xác định được vùng Supply Demand, order block, imbalance và Liquidity. Bài này chúng ta sẽ học về vùng nào là vùng Supply Demand mạnh, yếu để có thể biết được vị thế giao dịch tốt nhé!
Tác giả khác
x
0.01565 sec| 707.75 kb