1. NFT là gì?
NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, tức là token không thể thay thế. NFT là một loại token đặc biệt trên blockchain, có tính duy nhất và không thể phân chia. NFT có thể biểu diễn cho bất kỳ loại tài sản số nào, như hình ảnh, video, âm nhạc, game, văn bản,… NFT có thể được sở hữu, mua bán, trao đổi và bảo mật trên blockchain.

2. Cách hoạt động của NFT
NFT được tạo ra bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn token trên blockchain, như ERC-721 hay ERC-1155 trên Ethereum, hoặc TRC-721 trên Tron. Mỗi NFT có một mã nhận dạng duy nhất và các thông tin khác để phân biệt với các NFT khác. Khi một NFT được tạo ra, nó được gắn với một địa chỉ ví số và được lưu trữ trên blockchain. Khi một NFT được chuyển nhượng, giao dịch được ghi lại trên blockchain và địa chỉ ví mới sẽ sở hữu NFT đó.

NFT có thể được tạo ra bởi bất kỳ ai có khả năng lập trình hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ. NFT cũng có thể được phát hành bởi các nền tảng chuyên biệt cho việc tạo và giao dịch NFT, như OpenSea, Rarible, SuperRare,... Ngoài ra, NFT cũng có thể được liên kết với các tài sản vật lý thông qua các chứng nhận số hoặc các thiết bị IoT.

3. Tầm quan trọng của NFT trong Venom blockchain
Venom blockchain là một blockchain layer 0 được phát triển bởi Venom Foundation và cũng là mạng lưới đầu tiên được giám sát dưới thẩm quyền của ADGM - Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi Global Market. Venom blockchain sử dụng công nghệ workchains để cung cấp một giải pháp an toàn, linh hoạt và có khả năng mở rộng cao cho các ứng dụng web3.

NFT là một trong những ứng dụng web3 tiềm năng nhất hiện nay, vì nó mang lại giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật số, các sản phẩm giải trí số và các tài sản số khác. NFT cũng mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và người dùng để kiếm tiền từ công việc của họ và tham gia vào một nền kinh tế sáng tạo phân quyền.

Venom blockchain cung cấp một nền tảng lý tưởng cho việc phát triển và sử dụng NFT, vì nó có các tính năng sau:

Tốc độ giao dịch nhanh: Venom blockchain có thể xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi giây, giúp cho việc tạo và giao dịch NFT trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Phí giao dịch thấp: Venom blockchain có phí giao dịch trung bình dưới 0.0002 đô la, giúp cho việc sử dụng NFT trở nên tiết kiệm và khả thi.

Khả năng mở rộng cao: Venom blockchain sử dụng giao thức sharding động để phân chia mạng lưới thành các phân đoạn nhỏ hơn, giúp cho việc xử lý các giao dịch NFT trở nên hiệu quả và linh hoạt.

An toàn và minh bạch: Venom blockchain được bảo vệ bởi một hệ thống bảo mật tiên tiến, đồng thời được giám sát bởi một cơ quan quản lý uy tín, giúp cho việc sở hữu và giao dịch NFT trở nên an toàn và minh bạch.

Kết luận
NFT là một trong những ứng dụng web3 tiềm năng nhất hiện nay, vì nó mang lại giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật số, các sản phẩm giải trí số và các tài sản số khác. NFT cũng mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và người dùng để kiếm tiền từ công việc của họ và tham gia vào một nền kinh tế sáng tạo.

Như thường lệ, bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Túi tiền của bạn phải tự bạn kiểm soát.

 

▶ nguồn của cộng đồng Venom Việt Nam: Website | Discord | TwitterVN | TelegramVN

Venom 101 - NFT là gì? Cách hoạt động và tầm quan trọng của nó trong Venom blockchain

18/06/2023
x

1. NFT là gì?

NFT là viết tắt của Non-Fungible Token, tức là token không thể thay thế. NFT là một loại token đặc biệt trên blockchain, có tính duy nhất và không thể phân chia. NFT có thể biểu diễn cho bất kỳ loại tài sản số nào, như hình ảnh, video, âm nhạc, game, văn bản,… NFT có thể được sở hữu, mua bán, trao đổi và bảo mật trên blockchain.

2. Cách hoạt động của NFT

NFT được tạo ra bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn token trên blockchain, như ERC-721 hay ERC-1155 trên Ethereum, hoặc TRC-721 trên Tron. Mỗi NFT có một mã nhận dạng duy nhất và các thông tin khác để phân biệt với các NFT khác. Khi một NFT được tạo ra, nó được gắn với một địa chỉ ví số và được lưu trữ trên blockchain. Khi một NFT được chuyển nhượng, giao dịch được ghi lại trên blockchain và địa chỉ ví mới sẽ sở hữu NFT đó.

NFT có thể được tạo ra bởi bất kỳ ai có khả năng lập trình hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ. NFT cũng có thể được phát hành bởi các nền tảng chuyên biệt cho việc tạo và giao dịch NFT, như OpenSea, Rarible, SuperRare,... Ngoài ra, NFT cũng có thể được liên kết với các tài sản vật lý thông qua các chứng nhận số hoặc các thiết bị IoT.

3. Tầm quan trọng của NFT trong Venom blockchain

Venom blockchain là một blockchain layer 0 được phát triển bởi Venom Foundation và cũng là mạng lưới đầu tiên được giám sát dưới thẩm quyền của ADGM - Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi Global Market. Venom blockchain sử dụng công nghệ workchains để cung cấp một giải pháp an toàn, linh hoạt và có khả năng mở rộng cao cho các ứng dụng web3.

NFT là một trong những ứng dụng web3 tiềm năng nhất hiện nay, vì nó mang lại giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật số, các sản phẩm giải trí số và các tài sản số khác. NFT cũng mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và người dùng để kiếm tiền từ công việc của họ và tham gia vào một nền kinh tế sáng tạo phân quyền.

Venom blockchain cung cấp một nền tảng lý tưởng cho việc phát triển và sử dụng NFT, vì nó có các tính năng sau:

Tốc độ giao dịch nhanh: Venom blockchain có thể xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi giây, giúp cho việc tạo và giao dịch NFT trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Phí giao dịch thấp: Venom blockchain có phí giao dịch trung bình dưới 0.0002 đô la, giúp cho việc sử dụng NFT trở nên tiết kiệm và khả thi.

Khả năng mở rộng cao: Venom blockchain sử dụng giao thức sharding động để phân chia mạng lưới thành các phân đoạn nhỏ hơn, giúp cho việc xử lý các giao dịch NFT trở nên hiệu quả và linh hoạt.

An toàn và minh bạch: Venom blockchain được bảo vệ bởi một hệ thống bảo mật tiên tiến, đồng thời được giám sát bởi một cơ quan quản lý uy tín, giúp cho việc sở hữu và giao dịch NFT trở nên an toàn và minh bạch.

Kết luận

NFT là một trong những ứng dụng web3 tiềm năng nhất hiện nay, vì nó mang lại giá trị cho các tác phẩm nghệ thuật số, các sản phẩm giải trí số và các tài sản số khác. NFT cũng mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và người dùng để kiếm tiền từ công việc của họ và tham gia vào một nền kinh tế sáng tạo.

Như thường lệ, bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Túi tiền của bạn phải tự bạn kiểm soát.

 

▶ nguồn của cộng đồng Venom Việt Nam: Website | Discord | TwitterVN | TelegramVN

0 bình luận, đánh giá về Venom 101 - NFT là gì? Cách hoạt động và tầm quan trọng của nó trong Venom blockchain

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.03556 sec| 803.695 kb