Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví

Martian Aptos Wallet : Hướng dẫn đầy đủ

https://nft.martianwallet.xyz/

Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví
Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví
Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví

Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.

Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.
Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví
Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví

Bước 5: Kết nối ví Martian vào trang https://nft.martianwallet.xyz/mint

Bước 5: Kết nối ví Martian
Bước 5: Kết nối ví Martian

Bước 6: Cấp quyền, “Approve” cho trang web

Bước 6: cấp quyền, approve cho trang web
Bước 6: cấp quyền, approve cho trang web

Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet

Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet
Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet

Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)

Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)
Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)

Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.

Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.
Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.

Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”

Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”
Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”

Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”

Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”
Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”

Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.

Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.
Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.

 

Kết thúc bước 12 bạn đã hoàn thành Testnet tạo NFT miễn phí của ví Martian. Lưu ý, đây chỉ là NFT của testnet, không có giá trị trên mainnet và mục tiêu để tạo Retroactive với wallet và chờ airdrop hoặc phần thưởng trong tương lai (nếu có). Một ví có thể mint được nhiều NFT tuỳ thích.

Hướng dẫn testnet ví Martian trên Aptos – Cơ hội Airdrop

24/10/2022
Tuấn Hùng
Tuấn Hùng
Sau sự kiện Airdrop đầy thành công và mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, việc làm Airdrop và Retroactive đang ngày một được chú ý. Đây là bài hướng dẫn Nhận NFT testnet miễn phí của ví Martian. Đây là một trong những ví phổ biến nhất trên hệ sinh thái Aptos.
x

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví

Martian Aptos Wallet : Hướng dẫn đầy đủ

https://nft.martianwallet.xyz/

Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví

Bước 1: Đăng nhập Martian và cài đặt Add-on của ví

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chọn nút “Create a New Wallet” để tạo ví

Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.

Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.

Bước 3: Lưu trữ lại các Private keys và hoàn thành.

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví

Bước 4: Đăng nhập mật khẩu khởi tạo ví

Bước 5: Kết nối ví Martian vào trang https://nft.martianwallet.xyz/mint

Bước 5: Kết nối ví Martian

Bước 5: Kết nối ví Martian

Bước 6: Cấp quyền, “Approve” cho trang web

Bước 6: cấp quyền, approve cho trang web

Bước 6: cấp quyền, approve cho trang web

Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet

Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet

Bước 7: Select network và chuyển về Aptos Testnet

Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)

Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)

Bước 8: Bấm vào nút AIRDROP để nhận token APT (testnet)

Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.

Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.

Bước 9: Sign-in tài khoản email và kết nối ví.

Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”

Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”

Bước 10: Nhận APT bằng cách bấm “ACTIVATE FAUCET”

Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”

Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”

Bước 11: quay lại trang Martian và chọn nút “Mint Martian NFT”

Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.

Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.

Bước 12: Approve và kiểm tra NFT trong ví tại mục NFT trong ví.

 

Kết thúc bước 12 bạn đã hoàn thành Testnet tạo NFT miễn phí của ví Martian. Lưu ý, đây chỉ là NFT của testnet, không có giá trị trên mainnet và mục tiêu để tạo Retroactive với wallet và chờ airdrop hoặc phần thưởng trong tương lai (nếu có). Một ví có thể mint được nhiều NFT tuỳ thích.

0 bình luận, đánh giá về Hướng dẫn testnet ví Martian trên Aptos – Cơ hội Airdrop

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.02146 sec| 852.039 kb