Bybit : Hướng dẫn sử dụng Bybit trên MT4 đầy đủ

15/06/2022
Như Loan
Như Loan
Làm thế nào để nạp và rút tiền (Chuyển vào/Chuyển ra) từ tài khoản Giao dịch MT4 của tôi?
x

1_Chuyển tiền vào MT4 Bybit

Để bắt đầu giao dịch trên MT4, trước tiên người dùng cần chuyển tiền từ tài khoản Bybit vào tài khoản MT4 của họ. Người dùng chưa thực hiện nạp hoặc rút tiền từ Bybit trước đây có thể tham khảo các đường link sau để biết thêm thông tin.

- Hướng dẫn đăng ký Bybit MT4 : 

Hướng dẫn kết nối tài khoản Bybit với MT4

Hướng dẫn sàn Bybit đầy đủ nhất

 1. Để chuyển tiền vào tài khoản MT4 của bạn, hãy nhấp vào tab Tài Sản ở trên cùng, sau đó là Tài khoản Spot. Chọn Tài khoản MT4 để truy cập trang Chuyển vào/Chuyển ra Tài khoản MT4.  

 1. Tùy thuộc vào việc bạn muốn chuyển tiền vào hay ra từ MT4, hãy tùy chọn phù hợp dưới đây.

  • Chuyển vào: Chuyển tiền từ Tài khoản Spot sang MT4
  • Chuyển ra: Chuyển tiền từ MT4 sang Tài khoản Spot 

 1. Nhập số tiền bạn muốn chuyển và chọn xác nhận để hoàn tất.

 1. Trạng thái của giao dịch sẽ được hiển thị là Đã hoàn tất sau khi chuyển tiền thành công. Ngày và Giờ hiển thị trên giao dịch sẽ dựa trên múi giờ UTC+8.

2_Tạo tài khoản Bybit MT4 demo để giao dịch thử

Sau khi có tài khoản MT4 real như bài Hướng dẫn kết nối tài khoản Bybit với MT4 thì chúng ta có thể tạo 1 tài khoản Demo để giao dịch thử

Link tạo demo : MT4 Demo

Một email chứa Thông tin đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn sau khi đăng ký thành công.

Hãy tải xuống Cổng Khách Hàng MT4 Bybit dựa trên đường link được cung cấp trong email. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Trang Đích của chúng tôi để tìm các đường link tải xuống tương ứng.

Sau khi cài đặt, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng số Tài khoản MT4 của mình và Địa chỉ máy chủ Demo chính xác: BybitGlobal-Demo

MT4_Demo_Login_Server.png

Làm cách nào để yêu cầu thêm tiền vào tài khoản demo MT4 của tôi?

Để thêm tiền vào tài khoản MT4 Demo của bạn, trước tiên bạn cần yêu cầu tiền Testnet bằng cách liên hệ với dịch vụ Live Chat của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi UID Testnet của bạn. (Để xác định UID của bạn, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Testnet và di chuyển chuột qua Biểu tượng Hồ sơ của bạn)

3_Quy Mô Giao Dịch (Số Lượng)

Quy mô giao dịch trên MT4 có ý nghĩa gì?

1 lô tiêu chuẩn trong Bybit MT4 đại diện cho 1 đơn vị đồng tiền.  

Ví dụ:

- Giả sử giá BTCUSDT đang giao dịch ở mức 50,000. Một nhà giao dịch giao dịch số lượng là 1.0 BTCUSDT sẽ giao dịch với giá trị ẩn là 50,000 USDT (Dựa trên 50,000 * 1.0).

- Giá UNI-USDT = 5, thì 1 lot = 5 USDT

4_Cách Mở Vị Thế Mới Trên MT4

Lệnh Thị Trường 

Lệnh thị trường sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có trong sổ lệnh tại thời điểm thực hiện. Các nhà giao dịch không cần đặt giá, điều này cho phép lệnh được thực hiện ngay lập tức. Mặc dù lệnh thị trường đảm bảo việc thực hiện lệnh, nhưng giá thực hiện không thể được đảm bảo vì giá thị trường có thể biến động nhanh chóng. Khi các nhà giao dịch cần vào hoặc thoát khỏi một thị trường với giá biến động nhanh, các lệnh thị trường thường được sử dụng.

Máy tính để bàn (Windows)

Bước 1,Nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn Lệnh Mới.

Thay đổi Loại thành Lệnh Chờ Xử Lý, sau đó chọn Bán/Mua/Dừng Lỗ/Giới Hạn cho phù hợp.

Bước 2 Nhập Giá Đặt Lệnh.

Điện Thoại (iOS)

iOS:

1. Đi đến phần Giao Dịch, nằm ở tab hàng dưới cùng của ứng dụng.

2. Nhấn vào dấu + để mở cửa sổ lệnh giao dịch.

3. Nhấn vào Biểu Tượng Công Cụ có mũi tên xuống để thay đổi công cụ.

4. Nhấn vào Thực Hiện Tức Thì.

5. Đặt Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ mong muốn của bạn, nếu được yêu cầu.

6. Hoàn tất giao dịch bằng cách nhấn vào Mua bởi Lệnh Thị Trường hoặc Bán bởi Lệnh Thị Trường.

Điện Thoại (Android)

Android:

1. Nhấn vào Báo Giá.

2. Chọn cặp mà bạn muốn giao dịch.

3. Chọn Lệnh Mới và đảm bảo đã chọn Thực Hiện Lệnh Thị Trường.

4. Đặt Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ mong muốn của bạn, nếu được yêu cầu.

5. Hoàn tất giao dịch bằng cách nhấn vào Mua bởi Lệnh Thị Trường hoặc Bán bởi Lệnh Thị Trường.

Lệnh Chờ Xử Lý

Có bốn loại lệnh đang chờ xử lý có sẵn:

Mua Dừng Lỗ - Lệnh mở vị thế Mua ở mức giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

Bán Dừng Lỗ - Lệnh mở vị thế Bán với giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

Mua Giới Hạn - Lệnh mở vị thế Mua ở mức giá thấp hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

Bán Giới Hạn - Lệnh mở vị thế Bán ở mức giá cao hơn giá tại thời điểm đặt lệnh.

Máy Tính Để Bàn (Windows)

 1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn Lệnh Mới.

Thay đổi Loại thành Lệnh Chờ Xử Lý, sau đó chọn Bán/Mua/Dừng Lỗ/Giới Hạn cho phù hợp.

 1. Nhập Giá Đặt Lệnh.

 

 Nếu một lệnh chờ xử lý được kích hoạt, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để thanh toán lệnh tại thời điểm thực hiện - nếu không, lệnh chờ xử lý sẽ bị xóa.

Điện Thoại (iOS)

iOS:

1. Đi đến phần Giao Dịch nằm ở tab hàng dưới cùng của ứng dụng.

2. Nhấn vào dấu + để mở cửa sổ lệnh giao dịch.

3. Nhấn vào Biểu Tượng Công Cụ có mũi tên xuống để thay đổi công cụ.

4. Nhấn vào Thực Hiện Tức Thì để hiển thị danh sách các lệnh đang chờ xử lý có sẵn và chọn loại lệnh mong muốn của bạn từ danh sách sau:

- Mua Giới Hạn

- Bán Giới Hạn

- Mua Dừng Lỗ

- Bán Dừng Lỗ

5. Đặt các điều kiện của lệnh. Hoàn thành lệnh bằng cách nhấn vào Đặt. 

Điện Thoại (Android)

Android:

1. Nhấn vào Báo Giá.

2. Chọn cặp mà bạn muốn giao dịch.

3. Chọn Lệnh Mới và chọn từ danh sách Loại Lệnh để đặt một Lệnh Chờ Xử Lý:

- Mua Giới Hạn

- Bán Giới Hạn

- Mua Dừng Lỗ

- Bán Dừng Lỗ

4. Đặt giá Lệnh Giới Hạn hoặc Dừng Lỗ mong muốn của bạn.

5. Bao gồm bất kỳ Lệnh Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ nào, nếu được yêu cầu.

6. Hoàn tất giao dịch bằng cách nhấn vào Đặt.

5_Cách Đóng Vị Thế Sẵn Có trên MT4

Lệnh Thị Trường 

Máy tính để bàn (Windows)

Nhà giao dịch có thể đóng vị thế ngay lập tức thông qua Lệnh Thị Trường trên MT4. Có một vài cách để thực hiện một Lệnh Đóng Thị Trường.

Ví dụ:

Bấm đúp vào Vị Thế Mở mà bạn muốn đóng.

Chọn Đóng bởi Lệnh Thị Trường.

Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể nhấp vào nút X để đóng vị thế ngay lập tức. Các nhà giao dịch đã bật chức năng giao dịch one-click sẽ không bị hiện cửa sổ thực hiện lệnh khi họ nhấn vào đó.

Close_Position_MT4.png

Điện Thoại (iOS)

 1. Tham khảo tab Giao Dịch để xem các Vị Thế Mở/Lệnh Mở.
 2. Nhấn và giữ vào Vị Thế Mở mà bạn muốn đóng.
 3. Chọn Đóng.
 4. Xác nhận Hướng Dẫn Đóng bằng cách chọn Đóng với Lãi/Lỗ.

Điện Thoại (Android)

 1. Tham khảo phần Giao Dịch để xem các Vị Thế Mở/Lệnh Mở.
 2. Nhấn và giữ vào Vị Thế Mở mà bạn muốn đóng.
 3. Chọn Đóng Lệnh.
 4. Xác nhận Hướng Dẫn Đóng bằng cách chọn Đóng với Lãi/Lỗ.

Chốt Lời/Dừng Lỗ

Các nhà giao dịch có thể chọn đặt các mức giá cụ thể để đóng các vị thế. Điều này có thể được thực hiện thông qua chức năng Chốt Lời và Dừng Lỗ trong MT4.

Máy tính để bàn (Windows)

Nhấp đúp vào Vị Thế Mở mà bạn muốn thêm TP/SL. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể nhấn chuột phải vào Vị Thế Mở và chọn Chỉnh Sửa hoặc Xóa Lệnh, như trong ví dụ (ảnh chụp màn hình) bên dưới.

Khi nhà giao dịch nhấn vào Chỉnh Sửa hoặc Xóa Lệnh, các tab sau sẽ xuất hiện.

Modify_or_Delete_Order_on_MT4-Part_1.jpg

Modify_or_Delete_Order_on_MT4-Part_2.jpg

 Nhập Mức Chốt Lời / Cắt Lỗ vào ô được tô đậm. Lưu ý: Nhà giao dịch muốn hủy bỏ Chốt Lời/Dừng Lỗ cần nhập số 0 vào ô Chốt Lờ hoặc Dừng Lỗ, sau đó chọn Chỉnh Sửa.

Modify_or_Delete_Order_on_MT4-Part_3.jpg

Điện Thoại (iOS)

 1. Tham khảo tab Giao Dịch để xem các Vị Thế Mở/Lệnh Mở
 2. Nhấn và giữ vào Vị Thế Mở mà bạn muốn thêm Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ.
 3. Chọn Chỉnh Sửa.
 4. Sửa đổi giá Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ, rồi chọn Chỉnh Sửa.

Điện Thoại (Android)

 1. Tham khảo tab Giao Dịch để xem các Vị Thế Mở/Lệnh Mở
 2. Nhấn và giữ vào Vị Thế Mở mà bạn muốn thêm Chốt Lời hoặc Dừng Lỗ.
 3. Chọn Chỉnh Sửa Lệnh.
 4. Sửa đổi giá Chốt Lời/Dừng Lỗ, rồi chọn Chỉnh Sửa.

Dời Dừng Lỗ

Dời Dừng Lỗ là một biến thể linh hoạt hơn của lệnh đóng thông thường. Một dời dừng lỗ sẽ cho phép lệnh dừng theo giá giao dịch cuối cùng, dựa trên khoảng cách và hướng đặt trước, và đồng thời sẽ tự động di chuyển để chốt lời hoặc dừng lỗ.

Lưu ý: Dời Dừng Lỗ hoạt động trên trạm của khách hàng, không phải trên server (không giống như Dừng Lỗ hoặc Chốt Lời). Sau khi trạm  MT4 của bạn bị đóng hoặc bị ngắt kết nối, Dời Dừng Lỗ cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Người dùng chỉ có thể đặt Trailing Stop thông qua trạm của khách hàng trên PC. Lưu ý: Dời Dừng Lỗ không được hỗ trợ trên phiên bản di động của MT4.

 TrailingStopUpdated-Gif1.gif

MT4 sử dụng các điểm để biểu thị các điểm dời dừng lỗ.

Lệnh Dời Dừng Lỗ sẽ chỉ được kích hoạt khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn dựa trên các điểm đã được thiết lập.

0 bình luận, đánh giá về Bybit : Hướng dẫn sử dụng Bybit trên MT4 đầy đủ

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.08364 sec| 879.984 kb