SMC - Smart Money Concept

Bài 6 : Entry trong SMC

27/10/2022
Tìm điểm vào lệnh (Entry) theo phương pháp Smart money concept

Bài 5 : Xác định ChoCh - BOS

17/10/2022
ChoCh và BOS chúng ta đã được học qua các bài của Supply Demand, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu kỹ hơn về định nghĩa và cách xác định ChoCh và BOS trong phương pháp SMC nhé!

Bài 4 : Các phiên giao dịch chính trong thị trường Forex - Hướng dẫn vào lệnh

15/10/2022
Các phiên giao dịch rất quan trọng trong thị trường Forex. Tuỳ vào phiên mà cách làm giá của thị trường khác nhau, cũng như đặc tính từng phiên và từng cặp tiền tệ. Cách mà nhà tạo lập thị trường làm giá, hướng mà giá di chuyển. Bài này nói về cách làm giá của market makers để tránh các trap (stop hunt)

Bài 3 : Hướng dẫn phân tích plan trong giao dịch SMC

11/10/2022
Đây là hướng dẫn cách chúng ta tìm 1 entry hoàn hào trong phương pháp SMC - smart money concept

Bài 2 : Cấu trúc thị trường theo phương pháp SMC

02/09/2022
Đối với cấu trúc thị trường - Market structure trong SMC thì không có gì khác vì cùng là phát triển từ Dow Theory. Tuy nhiên, ở bài này chúng ta cùng nghiên cứu kỹ hơn về cấu trúc thị trường theo phương pháp SMC nhé.

Phương pháp SMC

13/07/2022
SMC - Smart Money Concept, về cơ bản chúng ta đã học kỹ Supply Demand và Wyckoff cũng liên quan mật thiết tới SMC. Tất cả mọi thứ chúng ta học : Market Structure, Orderflow, Liquidity là các bài học để áp dụng vào phương pháp giao dịch SMC
x
0.01623 sec| 693.594 kb