K.E.M Trading

Market Maker X Model (MMXM)

10/04/2024
MMXM là 1 trong những concept nổi tiếng của ICT Concepts. MMXM là viết tắt của Market Maker X Model và X có thể là Buy hoặc Sell. Model này sẽ rất hữu ích cho trader xác định xu hướng giá và target khi giao dịch trên thị trường... AE muốn hiểu rõ hơn có thể xem full nội dung ở link này: https://youtu.be/_lNphgM-YkM?si=qB6Geg96pXhWyLZ4
x
0.01810 sec| 682.477 kb